Neoscan: analyse & verslag

Met het analyse van de neoscan wordt een advies gegeven op welke onderdelen voordeel te behalen valt. Zo mogelijk door het aanpassen of herinrichten van de huidige situatie. Het onderzoek leidt verder tot aanbevelingen om uw post- of documentenstroom efficiënt en beheersbaar te maken.

Als vervolg hierop kan Neopost een voorstel maken hoe zij deze aanbevelingen kan invullen met haar kennis, producten en diensten.