Consultancy en adviesAnalyse en adviesen voor uw organisatie

Die ervaring delen wij met onze klanten, door hen te adviseren, aancorpvelingen te doen en te helpen om de kosten voor hun document- en postverwerking te minimaliseren en de arbeidsproductiviteit te maximaliseren.

Onder de noemer neoScan brengen wij alle document- en postgerelateerde bedrijfsprocessen in kaart, om op die manier alle kosten, knelpunten en kansen bloot te leggen. De analyse van dit verslag is de basis voor al onze adviezen en aanbevelingen om uw post- en documentenstroom efficiënt en beheersbaar te maken.

Ten slotte maken wij een voorstel hoe we onze aancorpvelingen in de praktijk kunnen invullen met onze kennis, producten en diensten. We gaan dus altijd uit van uw huidige persoonlijke situatie en eindigen met een advies op maat van uw organisatie. Een neoScan toont meteen de Return on Investment (R.O.I.) en terugverdientijd aan.