14 December 2015

Bent u klaar voor e-facturering?

e-facturatie

Momenteel is er geen eenheid in de regelgeving met betrekking tot e-facturering en is die gebaseerdop nationale behoeften. De potentiële markt voor e-facturering is gigantisch.

Potentieel van de e-facturatie voor KMO en grote bedrijven

De grootschalige overstap naar e-facturering (in de private en de publieke sector) binnen de EU kan aanzienlijke economische voordelen opleveren, en de verschuiving van papieren naar elektronische facturen zal naar schatting over een periode van zes jaar een besparing van ongeveer € 240 miljard opleveren.

Markt voor e-facturering

Noorwegen, Zweden, Finland, Mexico, Chili en Brazilië worden gezien als leidend op het gebied van e-facturering. Dit komt doordat e-facturering in sommige van deze landen juridisch vereist is en doordat nationale overheden organisaties verplichtten om elektronisch te factureren.

Regelgeving voor e-facturering

De Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 inzake e-facturering is voornamelijk gericht op vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de regels voor btw facturering. De richtlijn stelt als belangrijkste vereiste voor e-facturering dat de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid

Zakelijke voordelen van e-facturatie

Met e-facturering kunt u:
• Verwerkingskosten met ongeveer 60% verlagen voor uitgaande en binnenkomende facturen
• Het zicht op en de traceerbaarheid van facturen verbeteren
Terugkerende taken automatiseren
• Altijd, overal en op elk apparaat toegang tot gearchiveerde facturen bieden
• Dagelijkse efficiëntie verbeteren
• Tijd besparen op het hele factureringsproces
• De relatie tussen leverancier en klant verbeteren